RSV4 RR

RSV4 RR-2
RSV4 RR-3
RSV4 RR-4

Εξοπλισμένη με σύγχρονη τεχνολογία,  μεγάλη εργονομία και αγωνιστικό πλαίσιο.